გამსვლელი სამეცნიერო კონფერენცია ინსტიტუტის სამეცნიერო ბაზაზე, სოფ. ზემო ხოდაშენში, 2008 წლის დეკემბერი

 

2008 წლის დეკემბერში ჩატარდა გამსვლელლი სამეცნიერო კონფერენცია ინსტიტუტის სამეცნიერო ბაზაზე, სოფ. ზემო ხოდაშენში.