თამარ ცხაკაია

 

 

განათლება:

1969-1974 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  გეოგრაფია - გეოლოგიის ფაკულტეტი,  კარტოგრაფიის სპეციალობით.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2011 წლიდან - დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი,  კარტოგრაფიისა და გეინფორმატიკის ლაბორატორია, ლაბორანტი.

2006-2011 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია - გეოეკოლოგიისა და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის განყოფილება, ინჟინერი.

1986-2006 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, კარტოგრაფიის განყოფილება, უფროსი ინჟინერი.

1979-1986 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, კარტოგრაფიის განყოფილება, ინჟინერი.

1974-1979 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, კარტოგრაფიის განყოფილება, სტაჟიორ - ლაბორანტი.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

1.  „გაზაფხულისა და შემოდგომის აგროკლიმატური სეზონების კარტოგრაფირების საკითხისათვის“ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის კრებული - კარტოგრაფია და თანამედროვეობა, თბილისი 2006, გვ. 54-63,  თანაავტორი.  

2.  „საქართველოს ტერიტორია და დასახლებული პუნქტები“  მონოგრაფია, 202 გვ. თბილისი 2004 წ.  თანაავტორი.

3.  „საკურორტო დაწესებულებების ტიპები და კურორტების სიმძლავრე“  რუკა, საქართველოს სსრ კურორტები და საკურორტო რესურსების ატლასი, თბილისი-მოსკოვი 1989 წ. გვ. 44,  თანაავტორი.

4.  „წყლითა და ტალახით სამკურნალოები“ რუკა, საქართველოს სსრ კურორტები და საკურორტო რესურსების ატლასი, თბილისი-მოსკოვი 1989 წ. გვ. 45,  თანაავტორი.

5.  „საკურორტო რეკრეაციული მშენებლობა  /1986-90 წ.წ./“   რუკა, საქართველოს სსრ კურორტები და საკურორტო რესურსების ატლასი, თბილისი-მოსკოვი 1989 წ. გვ. 76, თანაავტორი.

6.  „მინერალური წყლების ჩამოსხმა“  რუკა, საქართველოს სსრ კურორტები და საკურორტო რესურსების ატლასი, თბილისი-მოსკოვი 1989 წ. გვ. 45,  თანაავტორი.