რომან კუმლაძე

 

 

განათლება:

2014 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, დოქტორანტი.

2012-2014 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეომორფოლოგია კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება, მაგისტრი.
2008-2012 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის მიმართულება, ბაკალავრი. 

 

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წ. - სსიპ ვახუშტიბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიისა და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის განყოფილების მეცნიერი.

2014 წ. - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო გეოლოგიური აგეგმვის სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი

2013-2014 წწ. - შპს მონაცემთა დიზაინის ცენტრის დირექტორი.

2012-2013 წწ. - შპს იდეა დიზაინ ჯგუფი, GIS-ოპერატორი, კარტოგრაფი.

2011-2014 წწ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიისა  და კარტოგრაფია გეოინფორმატიკის განყოფილების ლაბორანტი.

 

ექსპედიციები:

2013-2014 წწ. - საქართველოს ყველა რეგიონი (დროებით ოკუპირებული რეგიონების გარდა).

2012 წ. - ყაზბეგის კავკასიონი.

2011 წ. - რაჭა (მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის ცვალებადობა კლიმატური ცვლილების ფონზე).

2011 წ. - სვანეთი (მყინვარ ჭალაადის მასის ბალანსის ცვალებადობა კლიმატის ცვლილების ფონზე)

 

სამეცნიერო გრანტები:

2016 წ. - საქართველოს საცნობარო ატლასი (გამომცემლობა პალიტრა L).

2014-2016 წწ. - საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი).

2014-2015 წწ. - ენგურის აუზის მყინვარების დინამიკის შესწავლა თანამედროვე კლიმატის ფონზე (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მაგისტრანტთა კვლევითი გრანტი) ძირითადი შემსრულებელი.

2012-2013 წწ. - სპელეოლოგიური ექსპედიცია რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონი (ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი), თემატიკით – „რაჭის კირქვული მასივის კვლევა“.

2011-2012 წწ. - მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

7-9. 11. 2013. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები” - ,,თერგის აუზის მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა და გამყინვარების ევოლუცია პლეისტოცენში’’, თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულია კადემია. 

2011 წ. - სტუდენტური კონფერენცია, მთიანი აჭარის ეგზოდინამიკური პროცესები.

2010 წ. - სტუდენტური კონფერენცია, შიდა ქართლის რელიეფი.

 

სამეცნიერო ნაშრომები

1. 2016 წ. - ხაშურის ფურცლის (K-38-XX) გეოლოგიური ანგარიში, სსიპ. გარემოს ეროვნული სააგენტო

2. 2015-2016 წწ. - თბილისის ფურცლის (K-38-XXI) გეოლოგიური ანგარიში, სსიპ. გარემოს ეროვნული სააგენტო

3. Glaciers Reduction and Climate Change Impact over the Last One Century in the Mulkhura River Basin, Caucasus Mountains, Georgia (International Journal of Geosciences, 2015, 6, 465-472).

4. A One Century Record of Changes at Nenskra and Nakra River Basins Glaciers, Causasus Mountains, Georgia. (Natural Science, 2015, 7, 151-157).

5. მდ. თერგის აუზის მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა და გამყინვარების ევოლუცია პლეისტოცენში’’, 2013 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია 5 (84). თბილისი, თსუ-ის გამომცემლობა. გვ. 44-47.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

romankumladze@gmail.com

მობ: (+995) 574 50 50 52