მამია ჯობენაძე

 

 

განათლება:

1965-1972 მოსკოვის ენერგეტიკის ინსტიტუტი. ენერგომანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი. ინჟინერ-მექანიკოსის სპეციალობა.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2006  წ.წ. - თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი.

2005-2006 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე საერთო საკითხებში.

2002-2004 წ.წ. - შპს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელეტროსისტემა." საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის ქონების და საწესდებო კაპიტალის მონიტორინგის სექტორის უფროსი.

2000-2002 წ.წ. - ს/ს ,,ელექტროგადაცემა." ცენტრალიზებული მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის, ანალიზის და კომპლექტაციის სამმართველოს მატერიალური რესურსებით მომარაგების განყოფილების უფროსი, თანადროულად სამეთვალყურეო საბჭოს მდივანი.

1996-2000 წ.წ. - საქართველოს კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტი. შეიარაღებული ძალების სპეციალურ საინჟინრო სახელმწიფო ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე.

1996-1999 წ.წ. - საქენერგო. დებიტორულ-დავალიანებათა რეალიზაციის და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

1995-1996 წ.წ. - მრეწველობის საკითხთა სახელმწიფო მრჩეველი.

1994-1995 წ.წ. - ანალიზის, პროგნოზირების და ოპერატიული რეაგირების საკითხთა წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველი.

1993-1994 წ.წ. - საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი. საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის მოადგილის თანაშემწე.

1991-1993 წ.წ. - საქართველოს რესპუბლიკის მრეწველობის სამინისტრო. წარმოების განვითარების სამმართველოს უფროსის მოადგილე. თავდაცვითი მრეწველობის კომპლექსის სამმართველოს უფროსის მოადგილე.

1989-1991 წ.წ. - თბილისის საავიაციო საწარმოო გაერთიანება. საქართველოს კომპარტიის თბილისის საავიაციო საწარმოო გაერთიანების პარტიული კომიტეტის მდივანი

1988-1989 წ.წ. - საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი. საორგანიზაციო განყოფილების პასუხისმგებელი ორგანიზატორი.

1984-1988 წ.წ. - საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი. თავდაცვითი მრეწველობის განყოფილების ინსტრუქტორი.

1982-1984 წ.წ. - საქართველოს კომპარტიის თბილისის ქალაქკომი. მრეწველობის და ტრანსპორტის განყოფილების ინსტრუქტორი.

1980-1982 წ.წ. - საქართველოს კომპარტიის თბილისის ყოფ. საქარხნო (ისანი-სამგორი) რაიკომი. მრეწველობის და ტრანსპორტის განყოფილების ინსტრუქტორი

1972-1980 წ.წ. - თბილისის საავიაციო ქარხანა. საამწყობო საამქრო. ოსტატი, უფროსი ოსტატი, საამქროს უფროსის მოადგილე.

1967-1969 წ.წ. - სტუდენტური მონაწილეობა კრასნოიარსკის ჰესის მშენებლობაზე მდ. ენისეიზე. (ციმბირი. ყოფ. რსფსრ. რუსეთის ფედერაცია).

1963-1967 წ.წ. - სტუდენტური მონაწილეობა ვილუის ჰესის მშენებლობაში მდ. ვილუიზე. (ციმბირი. ყოფ. იაკუტიის ასსრ, ყოფ. რსფსრ. რესპუბლიკა საჰა, რუსეთის ფედერაცია).

 

ჯილდოები:  

1999 წ. - მედალი ,,საბრძოლო დამსახურებისთვის".

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

mamiajorbenadze@posta.ge