თამილა ჩალაძე

 

 

განათლება:

2004-2007 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის გეომორფოლოგიისა და ევოლუციური გეოგრაფიის  სპეციალობით, ასპირანტურა.

2001-2003 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის ფიზიკური გეოგრაფიიის და გარემოს დაცვის სპეციალობით, მაგისტრი.

1997-2001 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის  ფიზიკური გეოგრაფიიის და გარემოს დაცვის სპეციალობით,  ბაკალავრი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლიდან დღემდე თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილების მეცნიერი.

2011-2012 წ.წ. - სკოლა “ბრითიშ ქონექშენ” გეოგრაფიის პედაგოგი.

2010 წ. - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სალექციო კურსი გეოგრაფიაში. მიწვეული პედაგოგი.

2008 წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ფიზიკური გეოგრაფიისა და პალეოგეოგრაფიის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი.

2007 წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ფიზიკური გეოგრაფიისა და პალეოგეოგრაფიის განყოფილების ლაბორანტი.

 

ექსპედიციები:

2011 წ. - აჭარა-გურია და შავი ზღვის სანაპირო ზოლი.

2010 წ. - ნწყალტუბო-გურია.

2009 წ. - გურიის რეგიონის და შავი ზღვის სანაპირო ზოლი.

2008 წ. - თუშეთი.

2007 წ. - გომბორის ქედი და კახეთის კავკასიონი.

2006 წ. - ლაგოდეხის და ყვარლის რაიონები.

2005 წ. - მდ. ალაზნის მარჯვენაპირეთი და კახეთის კავკასიონი.

 

სამეცნიერო კონფერენციები:

2011 - Vakhushti Bagrationi Institute of Geography of  Iv. Javakhishvili.  Tbilisi State University,Georgia. Transformation of Landscapes and Peculiarities of Climate Change (on the example of Shida Kakheti).

2011 - წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი,  ლევან ჭანტურიშველის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია “გარემო და გლობალური პრობლემები”.  The ecological status of landscapes of eastern Georgia caused by anthropogenic factors and geodynamic processes.

2010 - მე-2 საერთაშორისო გეოგრაფიული სიმპოზიუმი „Mediteranian Invironment“- Kemer-Antalya. (ქემერ-ანტალია, თურქეთი).  

2007 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ქ. ერევანი ქ. ვლადიკავკაზი ქ. პიატიგორსკი.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

20 სამეცნიერო სტატია რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებსა და კრებულებში. 1 მონოგრაფია.