გიორგი ხომერიკი

 


განათლება:

2009-დღემდე - IB ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა. სადოქტორო პროგრამა: პოლიტიკური მეცნიერებები (საერთაშორისო ურთიერთობები და ეროვნული უსაფრთხოება).

1968-1973 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა - ეკონომიკური გეოგრაფია.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2011- დღემდე - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, მეცნიერი.

2007-2011 - IB ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი. ასისტენტ-პროფესორი; საგამოცდო ცენტრის დირექტორი; სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი; ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი.

2006-2007 - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი. საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ფაკულტეტის დეკანი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

2002-დღემდე - საქართველოს საერთაშორისო კავშირების ასოციაცია. გამგეობის თავმჯდომარე.

1996-2006 - ESM-თბილისი, უმაღლესი სასწავლებელი. გეოპოლიტიკის კურსის ხელმძღვანელი.

1993-2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი. სასწავლო ნაწილის გამგე; საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრის გამგის მოადგილე; საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრის გამგე.

1989-1993 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი.  უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

1995-1996 - თბილისის ბიზნესის დაწყებითი სკოლა. დირექტორი.

1982-1989 - თბილისის ისტორიის მუზეუმი, განყოფილების გამგე.

1974-1982 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ლაბორანტი.

 

სამეცნიერო პროექტები:

2009-2011 - “ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-ტურისტული პოტენციალი: შეფასება და გამოყენების პერსპექტივები“, № GNSF/ST08/5-429, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ძირითადი შემსრულებელი, ეკონომ-გეოგრაფი.


პუბლიკაციები:

ბოლო 10 წლის მანძილზე:

2010 - ტურიზმის შესავალი. თბილისი.

2008 - ტურიზმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.

2008 - საქართველოში სპელეოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები და ქართული გეოგრაფიის ამოცანები. სამეცნიერო სტატია. ჟურნალი „Кавказский географический журнал“. თბილისი, თსუ.

2007 - საქართველოს კარსტული მღვიმეები როგორც მნიშვნელოვანი ტურისტული რესურსი. სამეცნიერო სტატია. ჟურნალი „საქართველოს გეოგრაფია“. თბილისი, თსუ.

2004 - გეოპოლიტიკა. ESM-თბილისი. თბილისი.

2002 - სახელმწიფო პოლიტიკა: შესავალი სპეციალობაში. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თანაავტორები: გ. ბაღათურია, ა. ცინცაძე, ქ. ქოქრაშვილი და სხვ.

 

ტრენინგები:

1995, 2-21 March - Training of Trainers Seminar “An Experiential Training Techniques for Organizational Development”. USAID, Tbilisi Business School.

 

პროფესიულ ორგანიზაციებში მონაწილეობა:

2010-დან დღემდე - საქართველოს მკვლევარ-გეოგრაფთა კავშირის თანადამფუძნებელი; კავშირის თავმჯდომარე.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

gogihom@hotmail.com