ნანა კვირკველია

 

 


განათლება:

2010 წლის ოქტომბრიდან - დოქტორანტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის პროგრამა. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2005-2007 წ.წ. - მაგისტრი, ეკონომიკური გეოგრაფია და მიწის მენეჯმენტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2001-2005 წ.წ. - ბაკალავრი, სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გეოგრაფია. გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2009  წლიდან -  დღემდე თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. მეცნიერი.

2008-2010  წ.წ. - გეოგრაფიის  მასწავლებელი შ.პ.ს სკოლა-ლიცეუმი „თამარიონი“.

2006  წ. - სტაჟიორი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიწის მართვის სამსახური.

2005-2008  წ.წ . - გეოგრაფიის მასწავლებელი, ქართული მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა "ოპიზა".

2004-2006  წ.წ . - გეოგრაფიის მასწავლებელი, ქართული საშუალო სკოლა "ლაშარი".

 

საველე პრაქტიკები და ექსპედიციები:

2015. 05.09-21.09 - საფრანგეთის ალპები.
2015. 07.07-07.08 - თუშეთი, ხევსურეთი, ხევი.

2009. 27.02-08.03 - ირანი, ისპაჰანი-ფერეიდანი-თეირანი-სპარსეთის ყურე.

2008. 01-08.08 - იმერეთი-გურია-ზღვისპირეთი.

2007. 01-06.06 - თრქეთი, ტაო-კლარჯეთი.

2008. 26-29.07.08 - სვანეთი, ხევსურეთი, ზემო აჭარა.

2006. 06-07.05 - ჰერეთი.

2004.18.07-03.08 - უკანა ფშავი-თუშეთის კომპლექსური გეოგრაფიული ექსპედიცია.

2003.20-27.07 - მთიანი სამეგრელოს გეოგრაფიული ექსპედიცია.

2003.1-7.08 - რაჭის, მარტყოფის კომპლექსური გეოგრაფიული ექსპედიცია.

2002.10-20.07 - ყაზბეგის კომპლექსური გეოგრაფიული ექსპედიცია.

2001-2011 - სხვადასხვა მოკლევადიანი საველე მარშრუტები. 

2015. 05.09-21.09 - საფრანგეთის ალპები.
2015.07.07-07.08 - თუშეთი, ხევსურეთი, ხევი2015. 05.09-21.09 - საფრანგეთის ალპები.2015.07.07-07.08 - თუშეთი, ხევსურეთი, ხევი

 

საველე პრაქტიკები და ექსპედიციები:
2015. 05.09-21.09 - საფრანგეთის ალპები.
2015.07.07-07.08 - თუშეთი, ხევსურეთი, ხევი

 

საველე პრაქტიკები და ექსპედიციები:
2015. 05.09-21.09 - საფრანგეთის ალპები.
2015.07.07-07.08 - თუშეთი, ხევსურეთი, ხევი  

სამეცნიერო გრანტები:

2015-2016   -   დოქტორანტის   გრანტი   „აღმოსავლეთ   საქართველოს   მთიანეთის კომპლექსურ-გეოგრაფიული   კვლევა   თანამედროვე   მეთოდების   გამოყენებით   ხევის,ხევსურეთის, თუშეთის მაგალითზე“. მთავარი როლი. დამფინანსებელი ორგანიზაცია -შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 

2012 წ. - საგრანტო პროექტის ”ინსტიტუციონალური გაძლიერება საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებისათვის” მონაწილე, დამფინანსებელი - კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN), ტვენტეს უნივერსიტეტის გეოინფორმაციული მეცნიერებისა და დედამიწის შემსწავლელი ფაკულტეტი (ITC), ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის  (MATRA) სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამა.
2009-2010 წ.წ.- საგრანტო პროექტის სამეცნიერო-პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისთვის
2008-2009-2010” მონაწილე, თანაშემწე, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 


სამეცნიერო
კონფერენციები: 

2014 - ხევის მდგრადი განვითარების გეოგრაფიული პრობლემები. თსუ ვახუშტი
ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.2012   -  მცხეა-მთიანეთის   ტურისტული   რესურსების   პოტენციალი   და   დღევანდელიმდგომარეობა. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2015 - თუშეთის დაცული ტერიტორიების ტურისტული რესურსები და თანამედროვე მდგომარეობა. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2014 - ხევის მდგრადი განვითარების გეოგრაფიული პრობლემები. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2013 - ხევის თანამედროვე ეკონომიკურ-გეოგრაფიული პრობლემები. თსუ.

2012 - მცხეა-მთიანეთის ტურისტული რესურსების პოტენციალი და დღევანდელი მდგომარეობა. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2010.02.06 - მეცნიერების პოპულარიზაცია საქართველოს სკოლებში (გეოგრაფიის მაგალითზე). ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2009.01.04 - ტურიზმის განვითარების ტენდენციები თუშეთში. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2007.01.05  - ჰერეთის ზოგადგეოგრაფიული თავისებურებანი. თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია.

2005.18.12 - თუშეთის თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ალ. ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია.

2004.03.06 - ტურიზმის განვითარების ტენდენციები რაჭაში. თეუსუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.

2004.19.12 - სამეგრელოს თანამედროვე მეურნეობის დახასიათება. ალ. ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია.

2003.28.04 - ჭიათურის რაიონის მოსახლეობის ეკოლოგიური ცნობიერება. თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია.

2003.26.06. - ხევის თანამედროვე სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. სოროსის საერთაშორისო კონფერენცია.

2002.15.05 - სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის ეკონომიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება. ალ. ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია. 

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

2015 - თუშეთის დაცული ტერიტორიების ტურისტული რესურსები და თანამედროვე მდგომარეობა. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, კონფერენციის მასალები, მიძღვნილი ალექსანდრე ჯავაიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავს, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი 2015, გვ. 364-368.

2014 - ხევის მდგრადი განვითარების გეოგრაფიული პრობლემები. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, კონფერენციის მასალები,მიძღვნილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ვახტანგ ჯაოშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავს, შრომათა კრებული, ახალი სერია #6(85), თბილისი 2014, გვ. 
58-63.

2012 - მცხეა-მთიანეთის ტურისტული რესურსების პოტენციალი და დღევანდელი მდგომარეობა. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, კონფერენციის მასალები, მიძღვნილი პროფესორ ლევან მარუაშვილის დაბადების 100 წლისთადმი, შრომათა კრებული, ახალი სერია 4 (83), თბილისი 2012, გვ. 265-274.

2010  წ. -  Formation of the modern internal and external factors of the administrative and territorial structure of Georgia. Proceedings of the 2nd International Geography Symposium on Mediterranean Environment-GEOMED2010, Kemer, Antalya, Turkey, 2-5 June.

2008 წ. - თუშეთის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, ახალი სერია N 2 (81), საერთაშორისო კონფერენცია „მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები“.

2007  წ. - ჰერეთის ზოგადგეოგრაფიული თავისებურებანი. თსუ, სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოება, კონფერენციის მასალები.

2005  წ. - თუშეთის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. თსუ, სოხუმის ფილიალი, III რესპუბლიკური სასწავლო-მეთოდური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

 

ჯილდოები:

2015 - ივანე ჯავახიშვილის მედალი


2005 წ. - პრეზიდენტის სტიპენდიანტი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

nana.kvirkvelia@tsu.ge

nana_kvirkvelia@yahoo.com