საზოგადოებრივი განყოფილების ექსპედიცია

 

გასულ ზაფხულს (2015 წლის ივლისის  თვეში)  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო   ფონდის   ფინანსური   მხარდაჭერით   ვიმყოფებოდი   ექსპედიციაში საქარველოს   მთიან   მხარეებში:   თუშეთში,   ხევსურეთსა   და   ხევში.   
იქ   ყოფნის   დროსშევხვდი   ადგილობრივ   მოსახლეობას   და   საჯარო   მოხელეებს.   ჩავატარე სოციოლოგიური   გამოკითხვა   ჩემს   მიერ   შედგენილი   ანკეტით.   მყავს   100-მდეგამოკითხული.   გადავიღე   ფოტოები   და   აღვწერე   მთაში   არსებული   სოციალურ-ეკონომიკური   თანამედროვე   პროცესები,   პრობლემები,   ტურიზმის   განვითარების ტენდენციები,   ინფრასტრუქტურა,   გზები   და   სხვ.   გავაკეთე   სასტუმროების   ნუსხა   და შევადარე   ოფიციალურად   არსებულ   (ტურიზმის   ეროვნული   დეპარტამენიტის   მიერ შედგენილი)   ნუსხას.   იყო   გარკვეული   სხვაობა.   დავაზუსტე   სეზონური   მოსახლეობის რაოდენობა (თუშეთი). GPI-ის მეშვეობით მოვხაზე ჩემს მიერ გავლილი მარშრუტები და ავიღე   კონკრეტული   სოფლების,   ღირსშესანიშნაობების,   სასტუმროების   და   სხვა კოორდინატები. არსებული მასალა დამაქვს ელექტრონულ რუკებზ
    2015 წლის ივლისის თვეში საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების დოქტორანტი – ნანა კვირკველია იმყოფებოდა ექსპედიციაში საქარველოს   მთიან   მხარეებში:   თუშეთში,   ხევსურეთსა   და   ხევში  (სადოქტორო თემის კვლევის ფარგლებში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო   ფონდის   ფინანსური   მხარდაჭერით). 
   ექსპედიციის დროს მოეწყო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან   და   საჯარო   მოხელეებთან.  ჩატარდა სოციოლოგიური  გამოკითხვა   მის მიერ შედგენილი ანკეტით. ყავს   100-მდე გამოკითხული.   გადაიღო   ფოტოები   და   აღწერა   მთაში   არსებული   სოციალურ-ეკონომიკური   თანამედროვე   პროცესები,   პრობლემები,   ტურიზმის   განვითარების ტენდენციები,   ინფრასტრუქტურა,   გზები   და   სხვ.  შეადგინა   სასტუმროების   ნუსხა   და შეადარა   ოფიციალურად   არსებულ   (ტურიზმის   ეროვნული   დეპარტამენიტის   მიერ შედგენილი)   ნუსხას. იყო   გარკვეული   სხვაობა.   დააზუსტა   სეზონური   მოსახლეობის რაოდენობა (თუშეთი). GPS-ის მეშვეობით ჩაწერა გავლილი მარშრუტები და აიღო   კონკრეტული   სოფლების,   ღირსშესანიშნაობების,   სასტუმროებისა   და   სხვა ობიექტების კოორდინატები. ექსპედიციაში მოპოვებული მასალის გამოყენებით იქმნება სხავადასხვა თემატური ელექტრონული რუკები.


 


                                                          1. თრუსოს ხეობა                                                                                             3. სოფ. გუდანი
                                                                             
                           2. სოფ. შენაქო                                                                                                 4. სოფ. როშკა                                                                                          
                        სოფ. ნოგყაუ (თრუსოს ხეობა)                                                                                                         სოფ. ბაცალიგო (ხევსურეთი)

                                                                


                                                                               სოფ. ჯუთა (ყაზბეგი)