ნანა ნადარეიშვილი

 განათლება:
1984 - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი. 
1975-1979 - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ასპირანტურა.
1974 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა "ეკონომიკური გეოგრაფია".

სამუშაო და პედაგოგიური გამოცდილება:
38 წლის სამეცნიერო და 24 წლის პედაგოგიური გამოცდილება:
2018 - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი.
2017 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი.
2012-2015 - უნივერსიტეტი "გორგასალი", ლექტორი.
2008-2011 - მარკეტინგული და მედია-კომუნიკაციების ინსტიტუტი (MMCI), ლექტორი.
2006-2017 - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი.
2006-2007 - თბილისის სახ. უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, მასმედიისა და კომუნიკაციების ინსტიტუტი (მასკი), ლექტორი.
1986-2006 - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ეკონომიკური და სოციალური გეოგრაფიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
1999 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოცენტი.
1997-2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრა, დოცენტი.
1993-1997 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ფაკულტეტი, დოცენტი.
1982-1986 - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ეკონომიკური და სოციალური გეოგრაფიის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
1974-1982 - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ეკონომიკური და სოციალური გეოგრაფიის განყოფილება, ლაბორანტი.

პუბლიკაციები:
74 სამეცნიერო ნაშრომი, 3 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელოს თანაავტორი.
2016 - საქართველოს რეგიონული და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეგიონული განვითარების პროგრამა (GARF-RD), პოლიტიკის დოკუმენტი №2, თემა “სივრცითი მოწყობა და რეგიონული განვითარება”.

ტრენინგები:

27 მარტი 2009. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). “სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.” (აშშ). თრენინგი: “სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. სერთიფიკატი № 002
20.06.2015. TRAINING PROGRAM IN TEACHING STRATEGES CERTIFICATE OF COMPLETION. (KNOWLADGE REPRESENTATION.
27.11.2015. TRAINING PROGRAM IN TEACHING STRATEGES CERTIFICATE OF COMPLETION. (EFFECTIVE COMMUNICATION STRATEGIES COMMUNICATION MANAGEMENT).
20.05.2016. TRAINING PROGRAM IN PUBLIC SPEAKING CERTIFICATE OF COMPLETION (BASIC MARKERS OF EFFECTIVE COMMUNICATION).
15.12.2016. TRAINING PROGRAM IN PUBLIC SPEAKING CERTIFICATE OF COMPLETION (TECHNIQUES OF EFFECTIVE COMMUNICATIVE ACTIVITIES).
2017. სერტიფიკატი TEMPUS LMPH პროექტში ჩატარებული სემინარებში მონაწილეობისათვის.


უცხო ენები:

ქართული - მშობლიური.
რუსული - ძალიან კარგად.
ინგლისური - საშუალოდ.
სპარსული - ლექსიკონის დახმარებით.


კომპიუტერული უნარები:

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint


საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ.: +995 598 30 05 52
ელ-ფოსტა: n.nadareish3005@gmail.com