სოფიკო ჯვარშეიშვილი

 
განათლება:

2010-დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი. 
2004-2006 - ქ. მიუნხენის (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა) გერმანული ენის უმაღლესი სასწავლებელი, გერმანული ენის სერტიფიკატი Test DaF, DSH.
2001 - მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (რუსეთი), სპეციალობა ეკონომიკური და სოციალური გეოგრაფია.

სამუშაო და პრაქტიკული გამოცდილება:
2018-დღემდე - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, მეცნიერი.
08.02.2019-დან - ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი, ასოცირებული პროფესორი.
12.2018-დან - ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი.
2016-დღემდე - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.
02.2018-დან - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, მიწვეული პედაგოგი.
2017-2019 - ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი, მიწვეული პედაგოგი.
2011-2018 - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიწვეული პედაგოგი.
2011-2017 - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, თსუ და ფ.შილერის იენის უნივერსიტეტის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის მენეჯერი.

პუბლიკაციები:
2018 - პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეგიონული თავისებურებანი, ეკონომიკა და ბიზნესი, თსუ.
2018 - საქართველოს ეროვნული ატლასი, თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი და გისენის უნივერსიტეტი, ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფის წევრი.
2016 - პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გარე ეფექტების ანალიზი, თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომების კრებული, თსუ.
2012 - ინვესტიციები საქართველოს ტურიზმში: რეალობა და პერსპექტივები, ეკონომიკა და ბიზნესი, თსუ.
2011 - უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების ზეგავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე, ეკონომიკა და ბიზნესი, თსუ.
2011 - უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების თანამედროვე თეორიების მიმოხილვა, ეკონომიკა და ბიზნესი, თსუ.

კონფერენციები:
20-30.12.2018 - ევროპის მეცნიერებათა აკადემიის მესამე საერთაშორისო  ონლაინ კონფერენცია. მოხსენება: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში. ბონი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა.


ტრენინგები:

2.04.2019-5.04.2019. "თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში". თსუ  ცენოვის სახელობის სტოპანსკის აკადემია, სვიშოვი, ბულგარეთი.
30.03.2018. "სოციალური პოლიტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში". თსუკობლენცის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა)
21-22 ოქტომბერი 2017პროექტის მართვაცოდნა და პრაქტიკა”, თსუ – რუსს უნივერსიტეტი, ბულგარეთი.
13.10.2016. "ინტერკულტურული მენეჯმენტი და კომუნიკაცია", თსუკობლენცის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა).
15.04.2016. "სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის უპირატესობები – სკანდინავიური მოდელი", თსუ  ოსტფოლდის უნივერსიტეტი, ჰალდენი, ნორვეგია.
14-17.04.2016. "პროდუქტიულობის და ეფექტურობის ანალიზის მეთოდები", თსუ  შვეიცარიის ფედერალური ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ციურიხი, შვეიცარია.
11.05.2015-13.05.2015ფორუმი გერმანიისა და აღმოსავლეთ ბოლონიის წევრ ქვეყნებს შორის უმაღლესი განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამახური (DAAD)  თბილისი.
10.06.2014. "ევროკავშირი-საქართველო", თსუ  გიორლიცი (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა).
10.10.2014. "შესავალი საერთაშორისო ფინანსურ ანგარიშგების სტანდარტებში", თსუ  ბრემენის უნივერსიტეტი (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა).
29.04-01.05.2014"სწავლების ფილოსოფია, მოტივაცია და ჩართულობა, ეფექტური პრეზენტაცია, სტუდენტების სწავლის შედეგები, სწავლება დიდ და პატარა კლასებში", თსუ –  ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი.
31.05.-06.06.2010"რეგიონალური ეკონომიკური ინტეგრაცია, ადგილობრივი დეცენტრალიზაცია და კონფლიქტის პრევენცია: პერსპექტივები დემოკრატიული პროგრესისა და სტაბილურობისათვის კავკასიის რეგიონში", თსუ  პოტსდამის უნივერსიტეტი (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა).

პროექტები:

18-30.11.2018. მოწვეული ლექტორი ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მენეჯმენტის, ეკონომიკისა და მეცნიერების ფაკულტეტზე სამუშაო ენა ინგლისური. ლექციების კურსი: „შესავალი საერთაშორისო მეწარმეობაში“ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. წაკითხული ლექციების საათობრივი დატვირთვა - 25 საათი. ერაზმუს+ აკადემიური პერსონალისათვის. ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (საფრანგეთი).

1-9.12.2018. კერძო ვიზიტი ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე. კობლენცის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა).

10-18.09.2018. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის და კობლენცის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტის (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა) ერთობლივი საზაფხულო სკოლის „სტარტაპი“ კოორდინატორი. სტარტაპი - საერთაშორისო სასწავლო და საკონსულტაციო ჯგუფი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

29.04-05.05.2018. კერძო ვიზიტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე, სამუშაო ენა: ინგლისური. აფიონ ქოჯათეფეს უნივერსიტეტი (თურქეთი).

23-28.10.2017. მოხსენება ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე; სამუშაო ენა: ინგლისური. ინგლისური. აფიონ ქოჯათეფეს უნივერსიტეტი (თურქეთი). ერაზმუს+ ადმინისტრაციული პერსონალისათვის.

2.06-17.09.2017. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის და კობლენცის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტის (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა) ერთობლივი საზაფხულო სკოლის „ინტერკულტურული მენეჯმენტის კომპეტენციები“ კოორდინატორი. ინტერკულტურული მენეჯმენტის კომპეტენციები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

23.03-21.05.2017. მოწვეული ლექტორი ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე, სამუშაო ენა ინგლისური, მიმყავდა ორი კურსი, ბაკალავრის სტუდენტებისათვის და მაგისტრებისათვის. 1. შესავალი საერთაშორისო მეწარმეობაში და 2. შესავალი საერთაშორისო ბიზნესში, კვირაში 8 საათი ორი თვის განმავლობაში. ერაზმუს+ აკადემიური პერსონალისათვის. კობლენცის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა).

მაისი-ნოემბერი 2016. FAO-EBRD-ის ერთობლივი პროექტის „სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში ცოდნის გადაცემის გზით“. სოციალური მედიის მენეჯერი, მარკეტინგის კონსულტანტი. FAO-EBRD-ის ოფისი თბილისში.


უცხო ენები:

ქართული - მშობლიური.
ინგლისური - კარგად.
გერმანული - კარგად.
რუსული - კარგად.


კომპიუტერული უნარები:

MS Office, Adobe: Photoshop, Page Maker, AcrobatCorel: Photo-Paint, Draw, SPSS.


საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ.: +995 577 25 30 98
ელ-ფოსტა: sofiko.dzhvarsheishvili@tsu.ge

გერმანული ენის სერტიფიკატი

Test DaF, DSH